Техническо обезпечаване

Техническо обезпечаване на детективски услуги

    Детективска агениция КОНФИДЕНЦИАЛ разполага със спецелизирана техника в следните направления:
  • фото и видео техника;
  • техника за установяване на нерагламентирано подслушване и наблюдение на обекти, лица, помещения и тяхното неутрализиране;
  • проследяваща техника за автомобили стоки и маршрути \GPS\;
  • техника за аудио видео контрол на помещения коли и обекти.

Фирмена сигурност

Детективските услуги на ДЕТЕКТИВИ КОНФИДЕНЦИАЛ за Вашата Фирмена сигурност са:
Събиране на информация относно платежоспособността, търговската репутация и благонадеждността на фирми и физически лица;
Обезпечаване сигурността на фирмите относно предотвратяване на изтичане на фирмена информация;
Провеждане на мероприятия по набиране на персонал;
Работа след назначението;
Справки - биографични данни, адреси, месторабота, осигуряване на финансова информация;
Проучване на кандидати за работа;
Събиране на информация по граждански и наказателни дела;
Откриване на произход на стоки;
Разследване на злоупотреби и кражби от служители;
Проучване на съдружници, пасиви,активи и др.;
Проучване на лица и фирми – покупки, продажби и др.;
Мероприятия по съдружници, конкуренция и други проблеми пред ръководството на фирмата;
Консултации с частен детектив на частни лица и фирми относно сигурността.

Разкриване на изневери

Наблюдение, документиране на изневерите. Възможност за явяване като свидетел в съда по бракоразводни и родителски дела.

Проучване на фирми

Регистрация, номер на дело, управителен съвет, контакти, фирми, и лица, с които работят и финансовите изражения помежду им, партньори, снабдители, задължения и т.н. Фирми - документиране на дейността на лицата или лицето, работещо във фирмата, срещи, партньори и др.
  • 1
  • 2