Физически лица - срещи, придвижване на лицето, контакти и оценка на вербално и невербално поведение. Пълни данни за физическите лица: ЕГН, адрес, семейно положение, телефон, месторабота, задължения към държавата, имотно и финансово състояние, автомобили и т.н. и т.н.