Регистрация, номер на дело, управителен съвет, контакти, фирми, и лица, с които работят и финансовите изражения помежду им, партньори, снабдители, задължения и т.н. Фирми - документиране на дейността на лицата или лицето, работещо във фирмата, срещи, партньори и др.