Наблюдение, документиране на изневерите. Възможност за явяване като свидетел в съда по бракоразводни и родителски дела.