Техническо обезпечаване на детективски услуги

    Детективска агениция КОНФИДЕНЦИАЛ разполага със спецелизирана техника в следните направления:
  • фото и видео техника;
  • техника за установяване на нерагламентирано подслушване и наблюдение на обекти, лица, помещения и тяхното неутрализиране;
  • проследяваща техника за автомобили стоки и маршрути \GPS\;
  • техника за аудио видео контрол на помещения коли и обекти.