Детективските услуги на ДЕТЕКТИВИ КОНФИДЕНЦИАЛ за Вашата Фирмена сигурност са:
Събиране на информация относно платежоспособността, търговската репутация и благонадеждността на фирми и физически лица;
Обезпечаване сигурността на фирмите относно предотвратяване на изтичане на фирмена информация;
Провеждане на мероприятия по набиране на персонал;
Работа след назначението;
Справки - биографични данни, адреси, месторабота, осигуряване на финансова информация;
Проучване на кандидати за работа;
Събиране на информация по граждански и наказателни дела;
Откриване на произход на стоки;
Разследване на злоупотреби и кражби от служители;
Проучване на съдружници, пасиви,активи и др.;
Проучване на лица и фирми – покупки, продажби и др.;
Мероприятия по съдружници, конкуренция и други проблеми пред ръководството на фирмата;
Консултации с частен детектив на частни лица и фирми относно сигурността.